HÄR KAN DU STUDERA

Juristprogrammet

Juristprogrammet erbjuds i dagsläget på sju olika orter i Sverige. Lund, Göteborg, Örebro, Karlstad, Stockholm, Uppsala och Umeå. Samtliga utbildningar är 270 högskolepoäng och leder till en juristexamen. Utbildningen löper över 4,5 år, alltså 9 terminer. Utbildningen är bred och du kan välja att arbeta med en mängd olika saker, exempelvis jurist, advokat, domare, åklagare och kronofogde.

Förutom att utbildningarna tar plats på olika orter i vårt avlånga land tar vissa också olika form. Inlärningsmetoderna kan skilja sig, även vissa inriktningar, men i grund och botten får du en god utbildning vart du än väljer att studera. Nedan har vi listat de olika utbildningarna och genom att trycka på respektive länk besöker du de olika universitetens hemsida och kan läsa mer om de specifika programmen.

Göteborgs Universitet

På Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, bedrivs juristprogrammet. Redan år 1977 startades en juristutbildning med företags- och förvaltningsjuridisk inriktning. Programmet för juris kandidatexamen startade 1991. Här kompletterar man teoretiska studier med praktisk problemlösning. Juridiska Institutionen i Göteborg erbjuder med sin forskningsinriktning goda förutsättningar för studier i kommersiell juridik med socialt ansvar.

Uppsala Universitet

Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet grundades år 1477 och är Nordens äldsta. På juristprogrammet i Uppsala får du studera på det sätt som en jurist arbetar. Du får använda en problembaserad inlärningsmetod där du ständigt övar på att finna potentiella lösningar på juridiska problem. Utbildningen skapar breda möjligheter att arbeta både inom traditionella yrken så som advokat och domare men även i den privata och offentliga sektorn.

Örebro Universitet

Vid Örebro universitet studerade Abraham Zeito, grundaren av AZ Stipendiet, till jurist. Här tränas du i att analysera och lösa juridiska problem men också kring din framtida roll som jurist och det ansvar du kommer att bära. Utmärkande för juristutbildningen i Örebro är att mycket fokus läggs på träning i muntlig och skriftlig förmåga, retorik, som är en jurists viktigaste verktyg.

Karlstad Universitet

På juristprogrammet i Karlstad får du goda kunskaper inom såväl teori och praktik. Den juridiska metoden får du lära dig att behärska genom färdighetsträning i både muntlig och skriftlig kommunikation. Undervisningsformerna varierar mellan problembaserat lärande, seminarium, rollspel och uppsatsskrivande. På juristprogrammet i Karlstad innefattas en praktikperiod i slutet av din utbildning.

Stockholms Universitet

Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet grundades år 1907. Utbildningen är i hög grad internationellt inriktad och för den som önskar finns det möligheter att läsa en del kurser utomlands.

Lund Universitet

På Juridiska fakulteten i Lund får du breda kunskaper samhället samt verktyg för att på ett logiskt och metodiskt sätt lösa komplicerade problem. Kunskapern gör dig redo att arbeta både i Sverige och internationellt.

Umeå Universitet

Under utbildningen ges du metoder för såväl analys som argumentation och juridisk problemlösning. På juristutbildningen på Umeå universitet arbetar du utifrån problembaserat lärande, alltså arbete i grupp där ni löser juridiska problem genom seminarium. Utöver det arbetar studenterna med rättfallsseminarier, rättegångsspel, handledning och föreläsningar. Som student får du möjlighet att träna muntlig och skriftlig framställning, två viktiga verktyg för en jurist.