GÖR VÄRLDEN TILL EN BÄTTRE PLATS

Tanken bakom AZ Stipendiet

AZ-stipendiet grundades av stiftaren Abraham Zeito. Stiftelsen drivs tillsammans med vännerna Radwan Elkhalki, Nathalie Elkhalki, Sebastian Wejedal, Elias Zeito, Jens Lindborg och Mikael Gonzalez. Vi kommer från olika delar av landet och har olika bakgrunder. Tillsammans kan vi b.la. plocka ihop livserfarenheter från domstolsverket, försvarsmakten, advokatbyråer, universitet, förorter och utmaningar i livet som har lett oss fram till de vi är idag. Vi tror på enighet och att styrkan ligger i våra olikheter. Samtidigt som vi har gemensamma grundläggande värderingar som vi tycker är viktiga för att förändra och förbättra samhället.

Vi har en gemensam vision om att hjälpa ungdomar till rätt riktning i livet och förverkliga sina drömmar genom studier. Stipendiet riktar sig till ungdomar i utsatta områden som drömmer om att bli advokater, domare, åklagare eller poliser. Ungdomarna är framtiden och kan förändra och förbättra Sverige.

Samhällsklimatet har hårdnat och människor glömmer ofta av att ta hand om varandra och se människan. Vi tror på människor, förändring och förbättring; vi vill därför hjälpa unga att komma ifrån kriminalitet och missbruk. Vi vill kunna ge ungdomarna en väg ut från utanförskapet. Det är viktigt att man får se valmöjligheterna och känna sig som en del av samhället.

Vi förstår samtidigt det inte är alla som har ekonomiska möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det här är vårt sätt att ge tillbaka till samhället. Oavsett kön, etnicitet eller religion så ska man ha möjligheten att förverkliga sin dröm.

Låt oss göra drömmar till verklighet. Vi är med från dröm till examen!

Stipendiets ändamål

Abraham Zeitos stipendium riktar sig till ungdomar i förorter och särskilt utsatta områden som drömmer om att bli advokater, domare, åklagare eller poliser. Ändamålet är att kunna möjliggöra för ungdomar i särskilt utsatta områden att kunna studera på juristprogrammet i Sverige.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att dela ut kontanta bidrag om 50 000 kronor (SEK) som fördelar sig under utbildningen. Stiftelsen ersätter också kurslitteratur under utbildningen samt en dator. Utöver det erbjuder stiftelsen en praktikplats på Advokaterna Hurtig & Partners.

För att kunna komma ifråga för bidrag eller annan förmån från stiftelsen så ska den sökande vara antagen till juristprogrammet i Sverige och den sökande ska ha tackat ja till platsen, men ännu inte påbörjat sin utbildning. Destinatärskretsen som omfattas är människor som bor i utsatta områden i Sverige.

Stipendiet kommer att delas ut varje höst med start 2022 och styrelsen utser stipendiaterna.

Drivkrafterna bakom stipendiet

hurtig-abraham-zeitoh5i3255staende-1-scaled

Abraham Zeito

hurtig-elias-zeito84i8804staende--scaled

Elias Zeito

hurtig-mikael-gonzalez84i8672staende-scaled

Mikael González

hurtig-jens-lindborgimg0095-2staende-scaled

Jens Lindborg

hurtig-radwan-elkhalki8417576staende-scaled

Radwan Elkhalki

Namnlös

Nathalie Elkhalki

Namnlös

Sebastian Wejedal

Namnlös

Elias Brocker