VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Finn svar på frågor om att söka stipendium

Vi tar för närvarande emot ansökningar löpande under varje vår. Vi utser minst en stipendiat per år innan höstterminens start.

Det går utmärkt att söka stipendiet innan du fått ditt antagningsbesked. Observera dock att du vid en intervju måste uppvisa antagningsbesked samt att du tackat ja till din plats. Vi kallar till intervju i mitten på augusti varje år.

Vi utser minst en stipendiat per år innan höstterminens start.

För att söka stipendiet ska du bo eller komma ifrån någon av Sveriges förorter eller från ett utsatt område. Du ska vara antagen till juristprogrammet någonstans i Sverige samt ha tackat ja till platsen, men ännu inte påbörjat din utbildning.

För att ta del av stipendiet ska du antagits till juristprogrammet på någon ort i Sverige samt tackat ja till platsen, men ännu inte påbörjat utbildningen.

Utvald stipendiat blir tilldelad 50 000 kronor fördelat under utbildningen, en dator samt ersättning för kurslitteratur. Utöver det erbjuds stipendiaten en praktikplats på en av Sveriges främsta brottmålsbyråer, Advokaterna Hurtig & Partners.

Vår vision är att stötta personer till att bli jurister, advokater, åklagare eller domare. Det är därför viktigt att de medel vi betalar ut uppfyller sitt syfte. Därmed kommer du att bli återbetalningsskyldig om du avböjer din plats på utbildningen.

Om du väljer att avbryta din utbildning innan du avslutat ditt första år kommer du att bli återbetalningsskyldig det belopp du emottagit.

Intervjun sker antingen i våra lokaler i Göteborg eller via länk, beroende på din preferens. Syftet är att lära känna dig lite bättre.

Finn svar på frågor om partnerskap

Vänligen kontakta partner@azstipendiet.se.

Gåvor och bidrag mottages tacksamt. Vänligen kontakta partner@azstipendiet.se.

Det gör ni enkelt till bankgironummer 5808-9145 eller med Swish till nummer 123 13 346 63.

Vi utser minst en stipendiat per år innan höstterminens start. På sikt önskar vi stötta fler personer från förorter och andra utsatta områden att nå sina drömmar. Vill du vara med och bidra? Kontakta oss på partner@azstipendiet.se.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att dela ut kontanta bidrag om 50 000 kronor (SEK) som fördelar sig under utbildningen. Stiftelsen ersätter också kurslitteratur under utbildningen samt en dator. Utöver det erbjuder stiftelsen en praktikplats på Advokaterna Hurtig & Partners. Önskar du vara med och bidra? Kontakta oss på partner@azstipendiet.se.