ETT STEG NÄRMRE DIN DRÖM

Ansökan är nu öppen och du har möjlighet att söka till och med den 31 juli. Vi ser fram emot din ansökan. För mer information & för att hålla dig uppdaterad, vänligen följ azstipendiet på Instagram, Facebook eller LinkedIn.

För att kunna beviljas stipendium ska du som söker vara antagen till juristprogrammet i Sverige samt ha tackat ja till platsen men ännu inte påbörjat dina studier. (Du kan söka stipendiet innan du fått ditt antagningsbesked men ska innan påbörjad utbildning visa att du blivit antagen).