ÖVRIGT

Uppropet för Abraham Zeitos insamlingsstiftelse har skett i Göteborg den 12 december 2021 genom att det har publicerats ett inlägg på Instagram på användarkontot ’’azstipendiet’’ och det har även lanserats en hemsida (www.azstipendiet.se) den 12 december 2021 där information ang. ändamålet, insamlingsstiftelsen och stipendiet finns. På hemsidan beskrivs problembilden med socialt utsatta områden samt hur insamlingsstiftelsens ändamål vill bidra till lösningar på olika sätt. De medel som inflyter efter uppropet att Abraham Zeitos insamlingsstiftelse ska som en självständig förmögenhet och på ett varaktigt sätt främja ändamålen som framgår i enlighet med stadgarna och förvaltningsåtagandet som följer av Abraham Zeitos insamlingsstiftelse.